Пътна помощ в София Сухата река

Спешна пътна помощ в София Сухата река Пътна помощ в София Сухата река. С ускореното темпо на живот, голямото задръстване на трафика, за съжаление, никой не е имунизиран от изненади. Климатът също има значителен принос, който в продължение на няколко часа варира от положителни температури до отрицателни градуси. В тази връзка евтиният евакуатор на град…